bellabelcia

12 tekstów – auto­rem jest bel­la­bel­cia.

Wszys­tko nie kręci się wokół ciebie, to że ty masz prob­lem nie znaczy że in­ni ich nie mają. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2011, 12:17

Nie żałuję swoich czynów i tak ich już nie cofnę 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 lipca 2011, 21:41

Idąc na przód myśli­my nad przeszłością i spogląda­my za siebie. A prze­cież, przeszłość jest przeszłością i nig­dy nie wróci, a przyszłość, przyszłością i nig­dy nie prze­widzi­my co będzie i czy będzie tak jak będziemy chcieli. Więc po co spogląda­my za siebie i po co zas­ta­nawiamy się nad przyszłością, prze­cież po­win­niśmy żyć te­raźniej­szością. Nie oglądać się za siebie i nie pat­rzeć do przodu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 lipca 2011, 16:02

Każde­go dnia zdo­bywa­my no­we doświad­cze­nia, każde­go dnia po­pełniamy błędy, jed­nak dlacze­go nie uważamy na to aby nie po­pełnić ich po raz kolejny? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 lipca 2011, 22:09

"Ból"

Gaśnie światło, w po­koju jest ciem­no -nic nie wi­dać. Wszys­cy śpią, z wyjątkiem mnie - nie mogę zasnąć, nie pot­ra­fię. Bo­je się że to powróci w snach. Wsta­je z łóżka, ubieram białą, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 lipca 2011, 18:54

tak właści­wie to dla ludzi jes­teś ni­kim, jes­teś im pot­rzeb­ny kiedy oni coś potrzebują 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 lipca 2011, 10:43

Czas- Czarownic -Narodziny (6)

-Ałć- pisnęłam pat­rząc na swój palec

-Co jest?- za­pytał siedzący obok mnie Jayson.

-Prze­cięłam się –od­po­wie­działam po­kazując mu mój palec

Sie­dzieliśmy przy re­gale z księga­mi, w po­koju do które­go mnie zaprowadził.

-Ale książka się [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 lipca 2011, 19:26

życie jest drogą i choć nie raz się pot­kniemy, nie możemy się poddać 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lipca 2011, 13:38

Czy gdy­by życie było pros­te, było by aż tak zabawne? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 lipca 2011, 18:08

Cze­mu nie chce­my poz­nać przyszłości? Bo się jej boimy 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 lipca 2011, 15:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bellabelcia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność